U bent hier : Onthaal » Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de portaalsite Schaarbeek.be

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven, waaronder de verschillende partners van de site Schaarbeek.be (het Gemeentebestuur van Schaarbeek, het OCMW van Schaarbeek, het Veiligheid- en Preventiecontract van Schaarbeek, het Fonds Grootstedenbeleid van Schaarbeek) u toegang verleent tot hun Internetsite.

Zij verlenen u toegang tot hun portaalsite (www.schaarbeek.be) en hun informatie, voor zover u, zonder enig voorbehoud, de op deze webpagina uiteengezette 'gebruiksvoorwaarden' aanvaardt. U stemt in met deze voorwaarden door de website www.schaarbeek.be en de erop aanwezige informatie, te consulteren.

1. Informatie

De partners wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. U maakt op eigen risico gebruik van de op deze portaalsite aanwezige informatie.

2. Links en verwijzingen

2.1 Deze portaalsite bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze worden u enkel, ter informatie, ter beschikking gesteld. De partners controleren deze websites en de erop aanwezige informatie, niet. Wij bieden geen enkele garantie aangaande de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie.

2.2 De partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van de informatie, die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de portaalsite verwijst.

2.3 Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar deze portaalsite van de partners wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster, die u, zo snel mogelijk, over de toelaatbaarheid hiervan zal informeren.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 U heeft het recht om de op deze portaalsite aanwezige informatie, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te kopiëren, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

3.2 De partners behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website, alsook op de terbeschikkinggestelde informatie.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

4.1 De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van de portaalsite en dienen enkel om u de gevraagde informatie te verstrekken.

4.2 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met de webmaster.

Laatste wijziging: 14/02/2013

Naar boven