Transparantie

Als instelling ten dienste van de burgers en gefinancierd door de belastingbetaler, moet de gemeente een strikt beheer voeren. Een van de aspecten van dit beheer is het concept “transparantie”.

Transparantie van de mandaten, transparantie bij de aanwervingen, de statuten van de functies en de lonen. Ook een eenvoudige toegang tot de documenten van de gemeente en publicatie van de gegeven antwoorden én openheid bij de overheidsopdrachten horen daarbij. 

Dit is als een grote werf waarop het gemeentebestuur, alle dagen, werkt.