Zoekresultaten

Pagina in opbouw   Premies huisvesting >>> Groene premies >>>

Prime logement
16/05/2018

Premies Huisvesting

De gemeente Schaarbeek heeft twee premies voorzien om u het leven wat gemakkelijker te maken: de gemeentelijke premie Be Home en de sociale begeleidingspremie.

Premies

Er zijn diverse premies beschikbaar voor de Schaarbeekse eigenaars: Renovatiepremies; Premie bij de verwerving van een enige woning; Sociale begeleidingspremie; Gemeentelijke premie Be Home.   De premie bij de verwerving van
rénovation
22/03/2018

Premies Stadsvernieuwing

Wist u dat er heel wat financiële steun is voor Brusselse eigenaars?

Premie voor technopreventie (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Eigenaars of huurders die mechanische beschermingsmaatregelen nemen (versterking van sloten, gepantserde deuren enz.) kunnen onder bepaalde voorwaarden een zogenaamde technopreventiepremie genieten.

Premie bij de verwerving van een enige woning (Burger)

De premie werd door de gemeenteraad ingevoerd op de zitting van 4 maart 2015 met als doel het aanmoedigen van het verwerven van een enige woning en deze als hoofdverblijfplaats te betrekken De enige woning is het enige onroerend goed op datum van d

Premie voor voortuintjes (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Heeft uw woning een uitbouwstrook aan de voorgevel en wilt u meer groen?

Gemeentelijke Be Home-premie (Burger)

Een Brussels eigenaar die in zijn eigendom woont, geniet een gewestpremie van 120€ aangevuld met een gemeentepremie van 30€, ofwel 150€ ter compensatie van de verhoging van zijn voorheffing. Deze premies worden automatisch afgetrok

Premie voor aankoop van een compostvat (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Wilt u uw groenafval composteren? Installeer dan een compostvat en dien een aanvraag in om in aanmerking te komen voor de premie!

Premies voor burgerinitiatieven rond duurzame ontwikkeling (Burger/Vereniging/Bedrijf)

U wil een project rond duurzame ontwikkeling opstarten, maar u beschikt niet over de nodige middelen? Een boekenbox, collectief composteren …? Aarzel dan niet langer!

Sociale begeleidingspremie (Burger)

Deze premie is bedoeld voor inwoners van Schaarbeek die zelf in hun enige eigendom wonen of die hun ander(e) pand(en) laten beheren door een Sociaal Verhuurkantoor of wanneer de eigenaar van het pand in een rusthuis verblijft en geen huurinkomsten

Inkohieringen (huisvestingspremies)

Beheer van de sociale begeleidingspremies en de premie bij verwerving van een enige woning.

Milieupremies

De gemeente moedigt de Schaarbekenaren aan om aan duurzame activiteiten te doen, zoals hun gevels groeners maken of een duurzaam burgerinitiatief lanceren.

Toegang tot eigendom voor iedereen

Voor gezinnen die een eerste woning kopen in Schaarbeek werd een premie ingevoerd om een deel van de gemeentelijke opcentiemen die geheven worden op de onroerende voorheffing terug te betalen.